Yntksy bitnerio pazymejimas

https://cidprime.eu/lt/

Pagrindinės Europos bendrijos prielaidos

Tikslus atsakymas į klausimą „kas yra CE sertifikatas?“ derinamas su pagrindinių Europos Sąjungos buvimo prielaidų paaiškinimu. Tai atskleidžia, kad jo atsiradimo principas yra trys: laisvas prekių, veidų ir pinigų judėjimas. Siekdamos sukurti aukščiau išvardintus principus, ES valstybės narės nusprendė pašalinti visas kliūtis prekybai Bendrijos viduje ir susitarė dėl bendros politikos ne ES partnerių atžvilgiu. Dėl šios priežasties Bendrijos prekių pardavimo sritis buvo panaši į paskutinę, kuri turi reikšmės vienos šalies mastu. Gavote tai aš nurodysiu Europos bendrąją rinką arba bendrąją rinką.

Bendra vietinė rinka ir medžiagų rinkodara

Vieni sunkiausių kliūčių, susijusių su prekyba tarp šalių, yra nacionaliniai gaminių formos ir saugos reikalavimai. Visos šalys turėjo skirtingas taisykles ir kiekius, kurie labai skyrėsi skirtingose ​​šalyse. Gamintojas, kuris privalėjo parduoti mūsų gaminius šiose šalyse, turėjo atitikti individualius reikalavimus. Pasibaigus prekybos kliūčių panaikinimui, šiuos skirtumus reikėjo panaikinti. Negalima panaikinti standartų kartu su prekyba produktais. Todėl optimaliausias sprendimas buvo ginti vertybių suvienijimą visos bendruomenės regione, kurio dėka prekybai buvo keliami šie reikalavimai.

Pirmajame etape buvo bandoma sureguliuoti ES reglamentus, susijusius su konkrečia prekių ir medžiagų kokybe. Šio metodo atsisakyta teikiant pagalbą didžiuliam sudėtingumui ir daug laiko reikalaujantiems procesams.

Sprendimas būtų sukurti supaprastintą požiūrį į techninį derinimą. Vienai gaminių grupei buvo apibrėžti pagrindiniai saugos reikalavimai, kuriuos būtina įvykdyti prieš pateikiant prekę ar medžiagą, skirtą pirkti bendrojoje Europos rinkoje.

Verslininkai iš ne ES, kuriems reikia pristatyti medžiagą, skirtą įsigyti bendruomenės aikštėje, pvz., Iš Turkijos, turi atitikti reikalavimus, kad jų produktas atitiktų ES standartus ir kokybės reikalavimus. Parodyti šį faktą yra jų pareiga.

Buvo sukurti suderinti standartai, kurių dėka verslininkai žino, kokie esminiai reikalavimai turėtų būti keliami. Tačiau neprivaloma naudoti šių dalių. Verslininkas, pateikęs užsienio sprendimą, įrodo, kad jo uždarbis yra įtrauktas į prekybą Bendrijos aukcione.

CE sertifikatas - gamintojo deklaracija

„CE“ ženklas yra ne kas kita, kaip gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka pagrindinius jo principų reikalavimus.Turi asmenį, gamintojo deklaracijos simbolį arba įgaliotą atstovą. Tai patvirtina, kad produktas buvo sukurtas pagal galiojančius reikalavimus, nurodytus direktyvose dėl konkretaus gaminio. Tada gali būti viena ar kelios kitos direktyvos.

Bendrijos įstatymai numato atitikties prezumpciją ir būtiniausius saugos reikalavimus gaminiams, pažymėtiems CE ženklu.

Už CE pažymėjimą prisiimama natūrali gamintojo arba įgaliotojo atstovo atsakomybė. Tai tęsiama įrodžius, kad produktas atitinka griežtus direktyvos reikalavimus. Norint nustatyti šį faktą, atliekama atitikties įvertinimo procedūra, po kurios atliekamas geras patikrinimas ir atitikties deklaracija. Atitikties įvertinimo procedūros gali skirtis atsižvelgiant į riziką, susijusią su tam tikros prekės naudojimu. Kuo didesnė rizika, kad medžiaga bus ištempta ir kuo ji bloga, tuo daugiau procedūrų neturi atlikti jos gamintojas ar įgaliotasis atstovas. Kai kuriais atvejais patartina laikytis kelių Bendrijos standartų reikalavimų.